Huisstijl | Prodemos

huisstijl-prodemos

ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat laat aan brede groepen in de samenleving zien hoe onze democratie werkt en wat de rechtsstaat inhoudt. ProDemos organiseert activiteiten in het eigen bezoekerscentra op het Binnenhof en tegenover de Tweede Kamer in Den Haag. Voor middelbare scholieren maar ook voor het grote publiek en toeristen. De activiteiten omvatten bezoeken, rondleidingen, debatten, simulaties, exposities, gastlessen, lesmateriaal, websites, onderzoek, participatietrajecten, cursussen en trainingen.
Daarnaast is Prodemos als kenniscentrum in het hele land actief met onderzoek en opleidingen, middels bijeenkomsten en via de website. Stemwijzer.nl is een voorbeeld van een bekend online tool in verkiezingstijd.

Het logo of woordbeeld

De naam ProDemos (voor het volk) refereert naar de bron van onze democratische rechtsstaat in Griekenland. Het logo toont drie zuilen in de letter m die verwijzen naar de Trias politica, het idee van scheiding van machten binnen een staat. Dat zijn drie pijlers waar onze democratische rechtsstaat op rust, de wetgevende macht, de rechterlijke macht en de uitvoerende macht.

Veelkleurigheid

In een democratische rechtsstaat heb je te maken met partijen en belangengroepen die vaak een eigen kleur kiezen om zich profileren. Binnen de huisstijl van Prodemos is veelkleurigheid daarom een belangrijk onderdeel geworden. Er is niet één dominante kleur. Veelkleurigheid in relatie tot de democratie staat ook voor kleur bekennen en partij kiezen. Waar sta je en wat vind je? Ook kabinetten hebben tegenwoordig een kleur. Paars, bruin. 
In al dat gekleurde geweld dat we op een vrije manier hebben laten doorklingen in de toepassingen, blijft ProDemos neutraal. Het logo is dan ook altijd zwart of wit.

Grafisch element, bouwblokje

Een terugkomend stijlelement is een L-vormige rand. Deze vorm kun je ook zien als een ruimtelijke weergave van een ‘bouwblokje’. Vergelijkbaar met de veelkleurigheid kun je ook hiermee een parallel trekken met de democratische rechtsstaat, waarin de rechtstaat een bouwwerk is van allerlei verschillende elementen. Lees politieke partijen, belangengroepen, de rechterlijke macht, de burger. 
Duidelijke uitgangspunten maar geen keurslijf. Door de set van generieke basiselementen (veelkleurigheid, bouwblokje, lettertypen) ontstaat naast het strakke en relatief eenvoudige logo een wereld van mogelijkheden waar creatieve professionals goed mee uit de voeten kunnen.

Website en drukwerk

De functie van de website krijgt met de huisstijlvernieuwing een meer prominente plek in de communicatie van ProDemos. Dat betekent dat de meer dan twintig subsites voor acties en projecten werden gereorganiseerd en ondergebracht in de nieuwe site.